Tư vấn mua hàng 0938.262.381

Tổng hợp những Model tủ lạnh Hitachi hiện có

- CM Hitachi
Tổng hợp những Model tủ lạnh Hitachi hiện có

Tủ lạnh Hitachi có rất nhiều Model khác nhau mà người tiêu dùng có thể đã biết đến hoặc chưa biết đến. Theo dòng thời gian, có model hãng vẫn còn sản xuất và có model đã ngừng sản xuất. Bài viết dưới đây chúng tôi tổng hợp các model dòng tủ Hitachi để quý khách hàng tham khảo và chủ động mua sắm cho gia đình mình
 

Tên Model

Ký hiệu Model

Dung tích(L)

Màu sắc

Kiểu tủ

Số cửa

Tủ lạnh Hitachi R-16AGV7

R-16AGV7

168

Bạc(SLS), Xanh(TBL)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-T190EG1

R- T190EG1

225

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-T190EG1D

R- T90EG1D

185

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-T230EG1

R- T230EG1

225

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-T230EG1D

R- T230EG1D

225

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-T310EG1

R- T310EG1

260

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-T310EG1D

R- T310EG1D

260

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-T350EG1

R- T350EG1

290

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-T350EG1D

R- T350EG1D

290

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi  R-400EG9

R-400EG9

335

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi  R-400EG9D

R-400EG9D

335

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi  R-440EG9

R-440EG9

365

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi  R-440EG9D

R-440EG9D

365

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi  R-470EG9

R-470EG9

395

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi  R-470EG9D

R- 470EG9D

395

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi  R-470EG9DX

R- 470EG9DX

395

Inox

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi  R-570EG9

R-570EG9

475

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi  R-570EG9

R-570EG9D

475

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-H200PGV4

R- H200PGV4

203

Bạc (STS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-H230PGV4

R- H230PGV4

230

Bạc (STS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-H310PGV4

R-H310PGV4

260

Bạc (SLS), Inox

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-H350PGV4

R-H350PGV4

290

Bạc (SLS), Inox

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-V400PGV3

R-V400PGV3

335

Thép không gỉ (GS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-V440PGV3

R-V440PGV3

365

Thép không gỉ (GS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-V470PGV3

R-V470PGV3

395

Thép không gỉ (GS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-V400PGV3D

R-V400PGV3D

335

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-V440PGV3D

R-V440PGV3D

365

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-V470PGV3D

R-V470PGV3D

365

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3

R-VG400PGV3

335

Nâu (GBW), Đen (GBK), Trắng (GPW)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3

R-VG440PGV3

365

Nâu (GBW), Đen (GBK), Trắng (GPW)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3

R-VG470PGV3

395

Nâu (GBW), Đen (GBK), Trắng (GPW)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-VG540PGV3

R-VG540PGV3

3450

Đen (GBK), Xám tro (GGR)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-VG610PGV3

R-VG610PGV3

510

Đen (GBK), Xám tro (GGR)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-VG660PGV3

R-VG660PGV3

550

Đen (GBK), Xám tro (GGR)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-V540PGV3

R-V540PGV3

450

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-V540PGV3X

R-V540PGV3X

450

INOX

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-V610PGV3

R-V610PGV3

510

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-V610PGV3X

R-V610PGV3X

510

INOX

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-V660PGV3

R-V660PGV3

550

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-V610PGV3X

R-V610PGV3X

550

INOX

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-V720PG1

R-V720PG1

600

Bạc (SLS)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-V720PG1x

R-V720PG1x

600

INOX

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-V615PGV3X

R-V615PGV3X

510

INOX

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-VG615PGV3

R-VG615PGV3

510

Đen (GBK), Xám tro (GGR)

Ngăn đá trên

2

Tủ lạnh Hitachi R-SG31BPG

R-SG31BPG

305

Bạc (GS), Nâu (GBW), Đen (GBK)

Ngăn đá dưới

3

Tủ lạnh Hitachi R-SG32FPGV

R-SG32FPGV

315

Bạc(GS), Đen(GBK), Nâu(GBW)

Ngăn đá dưới

3

Tủ lạnh Hitachi R-SG37BPG

R-SG37BPG

365

Bạc (GS), Nâu (GBW), Đen (GBK)

Ngăn đá dưới

3

Tủ lạnh Hitachi R-SG38FPGV

R-SG38FPGV

375

Bạc(GS), Đen(GBK), Nâu(GBW)

Ngăn đá dưới

3

Tủ lạnh Hitachi R-WB475PGV2

R-WB475PGV2

405

Bạc (GS), Nâu (GBW), Đen (GBK)

Ngăn đá dưới

3

Tủ lạnh Hitachi R-WB545PGV2

R-WB545PGV2

455

Bạc (GS), Nâu (GBW), Đen (GBK)

Ngăn đá dưới

3

Tủ lạnh Hitachi R-WB730PGV5

R-WB730PGV5

590

Đen xám(XGR), Đen(GBK

Ngăn đá dưới

4

Tủ lạnh Hitachi R-WB800PGV5

R-WB800PGV5

640

Đen xám(XGR), Đen(GBK

Ngăn đá dưới

4

Tủ lạnh Hitachi R-W660PGV3

R-W660PGV3

540

Nâu (GBW), Đen (GBK)

Ngăn đá trên

4

Tủ lạnh Hitachi R-W660FPGV3X

R-W660FPGV3X

540

Nâu (GBW), Đen (GBK)

Ngăn đá trên

4

Tủ lạnh Hitachi R-W720FPG1X

R-W720FPG1X

582

Nâu (GBW), Đen (GBK)

Ngăn đá trên

4

Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2

R-S700PGV2

605

Bạc (GS), Đen (GBK)

Side By Side

2

Tủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2

R-S700GPGV2

605

Bạc (GS), Đen (GBK)

Side By Side

2

Tủ lạnh Hitachi R-M700PGV2

R-M700PGV2

600

Bạc (GS), Đen (GBK)

Side By Side

3

Tủ lạnh Hitachi R-M700GPGV2

R-M700GPGV2

584

Bạc (GS), Đen (GBK)

Side By Side

3

Tủ lạnh Hitachi R-M700GPGV2X

R-M700GPGV2X

584

Nâu (MBW), Đen (MBK)

Side By Side

3

Tủ lạnh Hitachi R-M700AGPGV4X

R-M700AGPGV4X

584

Gương kim cương (DIR), Gương Thủy tinh (MIR)

Side By Side sang trọng

3

Tủ lạnh Hitachi R-SF48CMS

R-SF48CMS

497

Trắng ngọc trai(W), Thép không gỉ(SH)

Cao cấp

6

Tủ lạnh Hitachi R-SF48EMV

R-SF48EMV

475

Trắng ngọc trai(W), Thép không gỉ(SH), Nâu sang (T)

Cao cấp

6

Tủ lạnh Hitachi R-E5000V

R-E5000V

529

Đen pha lê(XK), Nâu pha lê (XT)

Cao cấp

5

Tủ lạnh Hitachi R-SF57CMS

R-SF57CMS

586

Trắng ngọc trai(W), Thép không gỉ(SH), Nâu sang (T)

Cao cấp

6

Tủ lạnh Hitachi R-SF57EMV

R-SF57EMV

589

Trắng ngọc trai(W), Thép không gỉ(SH), Nâu sang (T)

Cao cấp

6

Tủ lạnh Hitachi R-C6200S

R-C6200S

644

Đen pha lê(XL), Nâu pha lê(XT), Bạc pha lê (XS)

Cao cấp

6

Tủ lạnh Hitachi R-C6800S

R-C6800S

707

Đen pha lê(XL), Nâu pha lê(XT), Bạc pha lê (XS)

Cao cấp

6

Tủ lạnh Hitachi R-E6200

R-E6200V

657

Đen pha lê(XL), Nâu pha lê(XT), Bạc pha lê (XS)

Cao cấp

6

Tủ lạnh Hitachi R-E6800

R-E6800V

722

Đen pha lê(XL), Nâu pha lê(XT), Bạc pha lê (XS)

Cao cấp

6

Tủ lạnh Hitachi R-C6800SX

R-C6800SX

707

Gương thủy tinh (SX)

Cao cấp

6

Tủ lạnh Hitachi R-E6800XV

R-E6800XV

722

Gương thủy tinh (SX)

Cao cấp

6

 
 


Đánh giá - Bình luận
0 bình luận, đánh giá về Tổng hợp những Model tủ lạnh Hitachi hiện có

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Tìm kiếm tin tức

Sản phẩm hot

Tủ lạnh Aqua AQR-IG696FS GD 602 lít

Bảo hành:
19.490.000₫
26.290.000₫
0938262381
0.06836 sec| 2386.906 kb