Tư vấn mua hàng 0938262381

Tổng hợp máy giặt Electrolux mới nhất hiện nay

- Tư vấn chọn mua máy giặt
Tổng hợp máy giặt Electrolux mới nhất hiện nay

Bạn đang tìm mua một chiếc máy giặt từ thương hiệu Electrolux nổi tiếng nhưng không biết hãng này có những dòng sản phẩm nào. Bài viết dưới đây chúng tôi giới thiệu các dòng máy giặt Electrolux hiện có mới nhất hiện nay:

 

Máy giặt Electrolux 8 Kg có các model sau:

 

Máy giặt Electrolux EWF8025DGWA

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 2 năm
Năm ra mắt: 2018
Màu sản phẩm: Màu trắng
Khối lượng giặt: 8 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 37.4 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 9 Chương trình

 

Máy giặt Electrolux EWF8025CQWA

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 2 năm
Năm ra mắt: 2018
Màu sản phẩm: Màu trắng
Khối lượng giặt: 8 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 35.2 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 9 Chương trình

 

Máy giặt Electrolux EWF8025BQWA

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 2 năm
Năm ra mắt: 2018
Màu sản phẩm: Màu trắng
Khối lượng giặt: 8 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 9 Chương trình

 

Máy giặt Electrolux EWF8025CQSA

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 2 năm
Năm ra mắt: 2018
Màu sản phẩm: Màu bạc
Khối lượng giặt: 8 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 35.6 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 8 Chương trình

 

Máy giặt Electrolux EWF8024BDWA

 

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 2 năm
Năm ra mắt: 2019
Màu sản phẩm: Màu trắng
Khối lượng giặt: 8 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 17.4 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 15 Chương trình

 

Máy giặt Electrolux Inverter EWF8024ADSA

 

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 2 năm
Năm ra mắt: 2019
Màu sản phẩm: Màu bạc
Khối lượng giặt: 8 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 15 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 15 Chương trình

 

Máy giặt Electrolux 9 Kg có các model sau:

 

Máy giặt Electrolux EWF9025BQWA

 

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng
Năm ra mắt: 2018
Màu sản phẩm: Màu trắng
Khối lượng giặt: 9 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 36.4 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 8 Chương trình

 

Máy giặt Electrolux EWF9025BQSA

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng
Năm ra mắt: 2018
Màu sản phẩm: Màu bạc
Khối lượng giặt: 9 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 34.5 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 8 Chương trình

 

Máy giặt Electrolux EWF9024BDWB

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng
Năm ra mắt: 2019
Màu sản phẩm: Màu trắng
Khối lượng giặt: 9 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 15.2 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 15 Chương trình

 

Máy giặt Electrolux EWF9024BDWA

 

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng
Năm ra mắt: 2019
Màu sản phẩm: Màu trắng
Khối lượng giặt: 9 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 17.6 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 15 Chương trình

 

Máy giặt Electrolux EWF9024ADSA

 

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng
Năm ra mắt: 2019
Màu sản phẩm: Màu bạc
Khối lượng giặt: 9 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 15.2 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 15 Chương trình

 

Máy giặt Electrolux EWF9023BDWA

 

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng
Năm ra mắt: 2019
Màu sản phẩm: Màu trắng
Khối lượng giặt: 9 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 15.4 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 15 Chương trình

 

Máy giặt Electrolux 10 Kg có các model sau:

 

Máy giặt Electrolux EWF1024BDWA

 

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng
Năm ra mắt: 2019
Màu sản phẩm: Màu trắng
Khối lượng giặt: 10 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 14.3 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 15 Chương trình

 

Máy giặt Electrolux EWF1042BDWA

 

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng
Năm ra mắt: 2019
Màu sản phẩm: Màu trắng
Khối lượng giặt: 10 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 14.3 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 15 Chương trình
Cảm biến tải trọng: có
Đèn trong lồng giặt: có

 

Máy giặt Electrolux EWF1023BEWA

 

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng
Năm ra mắt: 2019
Màu sản phẩm: Màu trắng
Khối lượng giặt: 10 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 14.2 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 15 Chương trình

 

Máy giặt Electrolux EWF1023BESA

 

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng
Năm ra mắt: 2019
Màu sản phẩm: Màu bạc
Khối lượng giặt: 10 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 14.1 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 15 Chương trình

 

Máy giặt Electrolux 11 Kg có các model sau:

 

Máy giặt Electrolux EWF1141AEWA

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng
Năm ra mắt: 2019
Màu sản phẩm: Màu trắng
Khối lượng giặt: 11 Kg
Tốc độ quay vắt: 1400 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 14.5 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 15 Chương trình

 

Máy giặt Electrolux EWF1142BEWA

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng
Năm ra mắt: 2019
Màu sản phẩm: Màu trắng
Khối lượng giặt: 11 Kg
Tốc độ quay vắt: 1400 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 14.6 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 15 Chương trình

 

 

Máy giặt Electrolux EWF1142BESA

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng
Năm ra mắt: 2019
Màu sản phẩm: Màu bạc
Khối lượng giặt: 11 Kg
Tốc độ quay vắt: 1400 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 14.2 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 15 Chương trình

 

Máy giặt Electrolux EWF1141AESA

 

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng
Năm ra mắt: 2019
Màu sản phẩm: Màu bạc
Khối lượng giặt: 11 Kg
Tốc độ quay vắt: 1400 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 14.5 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 15 Chương trình

 

Máy giặt Electrolux EWF1141AESA

 

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng
Năm ra mắt: 2020
Màu sản phẩm: Màu bạc
Khối lượng giặt: 11 Kg
Tốc độ quay vắt: 1400 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 14.5 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 15 Chương trình

 

Máy giặt Electrolux kết hợp sấy có các model sau:

 

Máy giặt sấy Electrolux EWW8025DGWA

 

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng
Năm ra mắt: 2020
Màu sản phẩm: Màu trắng
Khối lượng giặt: 8Kg, Sấy 5 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 8 Chương trình
Công nghệ giặt: Lồng giặt HIVE hình tổ ong
Công nghệ sấy: thông hơi

 

Máy giặt sấy Electrolux EWW8023AEWA

 

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng
Năm ra mắt: 2020
Màu sản phẩm: Màu trắng
Khối lượng giặt: 8Kg, Sấy 5 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
 Hiệu suất sử dụng điện: 20.6 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 15 Chương trình
Công nghệ giặt: Công nghệ Oko Mix, Lồng giặt Lily, Giặt hơi nước Vapour Care, Chức năng Add Cloths - thêm quần áo khi giặt
Công nghệ sấy: Ngưng tụ

 

Máy giặt sấy Electrolux EWW1042AEWA

 

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng
Năm ra mắt: 2020
Màu sản phẩm: Màu trắng
Khối lượng giặt: 10 Kg, Sấy 7 Kg
Tốc độ quay vắt: 1400 vòng/phút
 Hiệu suất sử dụng điện: 19.2 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 15 Chương trình
Công nghệ giặt: Công nghệ cảm biến Sensor Wash, Lồng giặt Lily, Hệ thống UltraMix tối ưu khối lượng, thời gian giặt, Giặt hơi nước Vapour Care, Chức năng Add Cloths - thêm quần áo khi giặt
Công nghệ sấy: Ngưng tụ

 

Máy giặt sấy Electrolux EWW1141AEWA

 

 

Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng
Năm ra mắt: 2020
Màu sản phẩm: Màu trắng
Khối lượng giặt: 11 Kg, Sấy 7 Kg
Tốc độ quay vắt: 1400 vòng/phút
 Hiệu suất sử dụng điện: 17.5 Wh/kg
Công nghệ Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 15 Chương trình
Công nghệ giặt: Công nghệ cảm biến Sensor Wash, Lồng giặt Lily, Hệ thống UltraMix tối ưu khối lượng, thời gian giặt, Giặt hơi nước Vapour Care, Chức năng Add Cloths - thêm quần áo khi giặt
Công nghệ sấy: Ngưng tụ

 

 

 

 

 


Đánh giá - Bình luận
0 bình luận, đánh giá về Tổng hợp máy giặt Electrolux mới nhất hiện nay

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Tìm kiếm tin tức

Sản phẩm hot

Thiết kế web: Delecweb.com
0963212639
0.08568 sec| 2307.484 kb